GELOOF HOOP EN LIEFDE
Geloven in wonderen
Gods Grootheid
Gods Belofte
Zoeken
Delen
Onschuldig lijden
Lijden
Ubuntu
Gebed om vergevingsgezindheid
Eigen normen en waarden
Oprechte en reële eigen normen en waarden.

Er wordt véél van me verwacht.
Iedereen wil wel iets van me.
En ik wil ook best wat doen voor een ander.
Maar het moet wel kunnen.


Deze woorden of gedachten komen je bekend voor?
Het kan gaan om je privéleven.
Of om je werk.
Voelt dat als een zekere druk en belasting?
Dan is het tijd even na te denken over waar je staat en wat je moet doen.
Zoiets van.. een evaluatiemoment, een strategie.
Allereerst moet je ontdekken wat je eigen werkelijke competenties zijn.
Dus wat je persoonlijke mogelijkheden en capaciteiten zijn.
Wat je kunt.
Dan moet je weten wat je wilt, wat voor jou belangrijk is, waar jij je goed bij voelt.
Op die manier kun je vaststellen wat jouw oprechte en reële normen en waarden zijn.
Bij die bepaling kun je een vergissing maken waar je veel last van kunt hebben.
Namelijk dat je zozeer gericht bent bij het maken van die keuzes,
op het tevreden maken van anderen, 
dat je je eigen geluk en eigen persoon uit het oog verliest.
Daar gaat deze benadering over.
In de tekst hierna geef ik een kernachtige benadering, 
die niet alles wat hierover valt te zeggen omvat.
Maar die wel een goede basis biedt.

1. Verwachtingen, normen 
en waarden van anderen

2. Je wilt voldoen aan de verwachtingen, 
normen en waarden van anderen 
en je verheft die tot de jouwe

3. Je treedt buiten je eigen oprechte en reële
normen, waarden en capaciteiten,
je vindt het uiterst belangrijk wat anderen van je vinden

 
Of....1. Je onderkent je eigen oprechte en reële normen en waarden en capaciteiten

  
2. Je blijft daaraan vasthouden 
binnen dat kader probeer je te voldoen
aan eisen en wensen van je omgeving.
 
3. Je bent in staat te voldoen aan je eigen oprechte en reële 
normen en waarden, omdat deze zijn afgestemd op je eigen kunnen

Als je er tijdelijk of niet meer  niet in slaagt te voldoen aan je eigen normen en waarden, 
bijvoorbeeld door gezondheidsproblemen, overmachtssituaties of andere factoren is het tijd voor een heroverweging. 
Zijn je normen en waarden nog wel oprecht en reëel. 
Misschien moet je wat minder van jezelf verwachten. 
God houdt van je zoals je bent met je werkelijke competenties en mogelijkheden.

Als je buiten je eigen kunnen treedt zul je minder snel slagen en dat voelt als zwakheid, mislukking, falen. 
Het leidt tot onvrede, onzekerheid, stress en soms tot angsten. 
Je vindt het belangrijker te voldoen aan verwachtingen van anderen je vindt hun waardering het belangrijkst.  

 

Maar je hoeft niets te bewijzen ook al vindt een ander misschien van wel.
Een dergelijk bewijzen betekent geen garantie voor behaald succes.
Het voldoen aan je eigen reële en oprechte normen en waarden is juist altijd een werkelijk succes!
En dat leidt tot vrede, veerkracht, tevredenheid, evenwicht, voldoening. 
Ik hoef dat niet verder uit te leggen.
Ieder weet voor zichzelf wel wat voor gevoelens en gesteldheid voortvloeit uit succes.
Vaak is het zo dat niet alleen jij, maar ook jouw omgeving er iets positiefs van meekrijgt.

Met de benadering en de juiste keuze van je eigen normen en waarden,
ben je bovendien in staat de gevoelens van anderen te erkennen.
Dan weet je dat je geen verplichtingen aan anderen op moet leggen waaraan zij niet goed kunnen voldoen.
Bovendien leer je de gedragingen van anderen beter te begrijpen.
Je bent beter in staat zachtmoedig te zijn, geduld te hebben, verzoeningsgezind te zijn, te vergeven, en lief te hebben.
Ga goed om met jezelf zodat je ook in staat bent anderen eerlijk en oprecht te behandelen. Zo ben je door te kiezen voor jezelf geen egoïst, maar een realist die ook oog heeft voor anderen. Maar alleen als je ook voor je medemens dezelfde maatstaven hanteert die je nu hebt geleerd voor jezelf.Begroeting
Bemoediging en troost
Ervaren
Themapagina
Christelijke feest- en gedenkdagen
Levenseinde
Contact