GELOOF HOOP EN LIEFDE
Gods Grootheid
Gods Belofte
Zoeken
Delen
Onschuldig lijden
Lijden
Eigen normen en waarden
Ubuntu
Gebed om vergevingsgezindheid
Geloven in wonderen
Geloven in wonderen.
 
Geloven in wonderen uit de Bijbel.
Wie doet dat nog in deze tijd.
Zoals geloven in het verhaal van de drijvende bijl uit 2 Koningen 6.
Elisa wordt gevraagd door de profeten die zich bij hem hebben aangesloten
om samen met hen een groter verblijf te bouwen voor de samenkomsten.
De ruimte waarin onder Elisa’s leiding wordt vergaderd is te klein.
De profeten vragen Elisa om met hun mee te gaan om hout te halen bij de Jordaan.
En zo gebeurt. Daar gekomen beginnen ze bomen te kappen.
Terwijl één van hen bezig is een boom te kappen schiet het blad van zijn bijl los
en belandt in het water.
Van schrik roept hij uit: “Wat moet ik beginnen mijn heer? Ik had hem geleend.”
Elisa vraagt hem,: “Waar is het gevallen?”
De man wijst Elisa de plek waar de bijl in het water is gevallen.
Dan snijdt Elisa een stuk hout af, gooit dat in het water op de aangewezen plaats.
Het blad van de bijl komt boven drijven. “Haal het eruit” zegt Elisa.
De man bukt en haalt de bijl uit het water.
Een wonder!
 
Een wonder is een gebeurtenis die niet kan plaatsvinden binnen de grenzen van ons bestaan.
Een gebeurtenis die niet logisch is.
Een gebeurtenis die in strijd is met ons weten, voelen en denken.
Niet is te begrijpen.
Wetenschappelijk is dit onmogelijk.
Deze gebeurtenis is in strijd met de wet van de zwaartekracht.
IJzer zinkt en kan niet op water drijven.
Ook is geen logisch verband met het werpen van een stuk hout en het vervolgens boven komen drijven van een stuk ijzer.
In onze beleving kan dit dan ook nooit zijn gebeurd.
 
Wonderen in de Bijbel dragen echter steeds een diepere betekenis.
Wonderen in de Bijbel moeten we niet feitelijk maar geestelijk benaderen en uitleggen.
Dit wonder, deze gebeurtenis die in strijd is met wat wij weten, denken en zintuigelijk
kunnen waarnemen heeft ook nu voor ons nog steeds betekenis.
 
Allereest is het van belang te begrijpen wie nu eigenlijk centraal staat in deze Bijbelse vertelling.
Wat valt er te zeggen van de man die zich beklaagt bij Elisa.
Hij stelt in feite een vraag waarop hij het antwoord al denkt te weten.
Hier is geen kruid tegen gewassen.
Het geleende is verloren gegaan.
De man heeft nu een schuld bij degene van wie hij de bijl heeft geleend.
De bijl ligt in de Jordaan en is niet meer te vinden.
Eigenlijk verwacht hij dan ook geen passende oplossing van Elisa.
Hij wil zijn verlies slechts met hem delen.
 
Maar Elisa staat in dienst van God.
God spreekt door zijn profeten.
Zijn handelen en spreken is niet op hemzelf gericht.
De handelingen die Elisa verricht in deze vertelling lijken volkomen zinloos.
Het is God zelf die door handelingen die Hij Elisa ingeeft en door Elisa laat verrichten,
ingrijpt en iets van zichzelf laat zien.
 
God doet weten dat Hij er bij is.
Dat Hij bij machte is te doen wat mensen voor onmogelijk houden.
Hij laat iets zien van Wie Hij is.
.
Waar wij de hoop verliezen biedt Hij uitkomst.
God kan schulden inlossen en mensen vrij maken.
In dit verhaal was het de schuld van de man die de bij had verloren.
Hij kreeg het geleende terug en kon het schuldeloos weer teruggeven.
 
Wie de Bijbel leest moet de boodschap lezen.
Dan leest men niet de Bijbel maar Gods Woord.
Wie van een wonder leest, of iets wat onbegrijpelijk of onmogelijk,
moet dit niet feitelijk uitleggen of willen begrijpen.
Bijbelse wonderen dragen een diepere boodschap die ons bewustzijn
en de begrenzing van ons menselijk bestaan te boven gaan.Begroeting
Bemoediging en troost
Ervaren
Themapagina
Christelijke feest- en gedenkdagen
Levenseinde
Contact