GELOOF HOOP EN LIEFDE
Gods heiligheid
Ontmoeting
Ouders
OuderdomHet onderstaande gedicht is van een onbekende dichter.
De tekst is als volgt.

Ouderdom.

Verlaat mij niet, Heer, in mijn ouderdom.
Als 'k niet meer kan zoals ik graag zou willen.
Als benen weigeren en handen trillen.
Zie dan, juist dan, vol liefde naar mij om.

Stuur mensen op mijn pad met groot geduld,
als mijn geheugen het soms af laat weten.
Als 'k dingen zoek, of namen ben vergeten,
geef dat dan toch Uw liefde mij vervult.

En wordt het lichaam zwak, de ogen slecht.
Laat dan Uw Woord, Uw naam mij vergezellen,
opdat ik anderen nog kan vertellen,
waar 't fundament, de grondsteen is gelegd.

En als ik heel dicht bij het einde kom,
vul mijn gebroken stem dan met gezangen,
en laat mij diep, héél diep naar U verlangen,
verlaat mij niet, Heer, in mijn ouderdom.

Begroeting
Bemoediging en troost
Ervaren
Themapagina
Christelijke feest- en gedenkdagen
Levenseinde
Contact