GELOOF HOOP EN LIEFDE
Ik ben bij je
Zo moe
Gods merel
Zorgen
Bergen en dalen
Troost
Behaaglijk vuur
Een zaadje in je hart
Houd mij vast
Tijd


Tijd

Er is een tijd om op te staan, 
een tijd om te gaan slapen, 
een tijd om weer op weg te gaan, 
een tijd om op te rapen, 
een tijd om te gaan zoeken, 
een tijd om te gaan vinden, 
een tijd om te verbreken, 
een tijd om te verbinden, 
een tijd om iets te geven, 
een tijd om te ontvangen,
een tijd om niets te willen, 
een tijd om te verlangen.

Voor alles schijnt een tijd te zijn,
waarin het evenwicht,
gemeten in begrippen,
in tegenstellingen ligt.
De tijd die is een goede vriend,
in onze goede dagen,
een vijand als we zijn gestrand
en leed moeten verdragen.
Daarom geniet volop met volle teugen,
en zijn de dagen donker soms,
het goede zal u heugen !
Uw tijd ligt in Gods Hand geborgen,
ondanks uw angst en al uw zorgen,
voegt u geen dag of ure toe,
u maakt uw geest alleen maar moe,
bidt in vertrouwen tot Uw Heer,
Hij ziet op U in Liefde neer. 


Begroeting
Bemoediging en troost
Ervaren
Themapagina
Christelijke feest- en gedenkdagen
Levenseinde
Contact