GELOOF HOOP EN LIEFDE
Gods heiligheid
Ouderdom
Ouders
Ontmoeting


Ontmoeting

Eens komt de tijd, 
die onvoorstelbaar schijnt te wezen,
dat ik mijn Heer,
U zien mag, 
echt en heel dichtbij,
’t verheugt mijn hart, 
ik hoef geenszins te vrezen,
door Heer Uw offer,
ben ik immers vrij,
te staan voor U, 
mijn ogen zien Uw ogen,
Uw Licht, 
Uw Kracht, 
Uw Liefde, 
het omgeeft mij al,
want in Uw Hart 
is zoveel mededogen,
‘k zie uit 
naar als ik U ontmoeten zal !
Begroeting
Bemoediging en troost
Ervaren
Themapagina
Christelijke feest- en gedenkdagen
Levenseinde
Contact