GELOOF HOOP EN LIEFDE
Ik ben bij je
Zo moe
Gods merel
Zorgen
Bergen en dalen
Behaaglijk vuur
Een zaadje in je hart
Tijd
Houd mij vast
Troost
Troost.

Geen heil is er in tegenspoed,
geen vreugd is er vinden,
als ziekte en onrust je gemoed,
je geestesrust verslinden.
Je moe bent en ervaart,
dat het van binnen stormt en woedt,
en ‘t hart maar niet bedaart.

Al kun je dan geen kant meer op,
je voelt je zo beperkt,
je geest kan vrij zijn als je wilt,
en doen wat jij bewerkt.

Gedachten kunnen zweven,
waar het lichaam niet kan dwalen,
en brengen je in pracht en groen,
op bergen en in dalen,
in je gedachten kun je zien,
soms kleur en pracht,
van waterval of regen,
de zon die schijnt en groene wei,
met bloemen langs de wegen.

Te dwalen in zo’n geestelijk land,
kan jou tot troost dan zijn,
als ’t leven in dit aardse land,
lijkt wonen in woestijn. 

Stel dan je hoop niet op deze aard,
en wat hier wordt gevonden,
zorg dat je geestelijk hebt vergaard,
de Schat door God gezonden,
en vraag je Heer te komen toch,
ondanks het aardse lijden,
met liefde bij jouw geest en hart,
Hij kan zelfs nu verblijden.

Als je Hem vraagt dan om zijn steun,
dan zal Hij bij jou komen,
en met zijn Liefde, Vrede en Kracht,
je hart gaan binnenstromen,
als je geheel vertrouwt op Hem,
en openstelt je hart,
komt Hij jou bij jouw geest te hulp,
en steunt je in je smart.

Genezing is niet altijd daar,
het uitzicht lijkt verloren,
maar met zijn Geest bij die van jou,
dan raak je uitverkoren,
Hij zal als dan jouw tijd eens komt,
met Zijn Geest jou geleiden,
van de woestijn,
naar ’t eeuwig Huis en Hemels Groene Weiden.

 


 

Begroeting
Bemoediging en troost
Ervaren
Themapagina
Christelijke feest- en gedenkdagen
Levenseinde
Contact