GELOOF HOOP EN LIEFDE
De Liefde van de Heer
De vreugde die de Heer je geeft
Steeds dichtbijSteeds dichtbij.

 

Al reizend door de tijd

verstrijkt mijn leven

ik heb niet steeds mijn hart

volmaakt aan U gegeven

er waren dagen dat

ik U oprecht ervaarde

en Uw nabijheid in mijn hart

zo liefdevol ontwaarde,

dan was ik zo gerust

tevreden en voldaan,

alsof ik U dan elke dag

vlak naast mij voelde staan.

 

Zo ongeremd en sterk

Heer

blijft de wereld vragen

mijn aandacht voor mijn werk

en taken alle dagen

het alledaagse doen

wordt onterecht verheven

en trekt mij ongewild dan weg

van t’ geestelijk beleven.

 

En toch blijft U nabij

U zult mij nooit verlaten,

want U verandert nooit

zo krijg ik in de gaten

dat U zo van mij houdt

die dwaling hebt vergeven

al doe ik het soms fout

U blijft steeds in mijn leven.

 

Dit stelt mij zeer gerust,

ik hoef niets te presteren

mijn Vaste Rots bent U

‘k moet slechts Uw Liefde leren

dit weten maakt mij blij:

al ben ik zo veraf,

Heer U blijft steeds dichtbij.

 
Begroeting
Bemoediging en troost
Ervaren
Themapagina
Christelijke feest- en gedenkdagen
Levenseinde
Contact