GELOOF HOOP EN LIEFDE
Ik ben bij je
Zo moe
Gods merel
Zorgen
Bergen en dalen
Troost
Behaaglijk vuur
Een zaadje in je hart
Tijd
Houd mij vast
Bemoediging en troost

 Jesaja 11: 6-10.

Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer,
Kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden.
Een koe en beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beiden stro. 

Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.
Niemand doet kwaad op heel mijn Heilige Berg.
Want kennis van de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.
Op die dag zal de Telg van Isaï als vaandel voor alle volken staan.
Dan zullen de volken Hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn.

Flamingo

 

 
Begroeting
Bemoediging en troost
Ervaren
Themapagina
Christelijke feest- en gedenkdagen
Levenseinde
Contact