GELOOF HOOP EN LIEFDE
Geloven in wonderen
Gods Grootheid
Gods Belofte
Zoeken
Delen
Lijden
Eigen normen en waarden
Ubuntu
Gebed om vergevingsgezindheid
Onschuldig lijden


Onschuldig lijden

Een blijde boodschap is in ’t land,
het is het nieuws van een Gezant,
van een Gezant des Heren.

De boodschap gaat tot hoog en laag,
en het verbreidt zich snel, niet traag,
voor ieder die ‘t wil leren.

Zijn woorden zijn van liefde vol,
en Hij bevrijdt,
Hij vraagt geen tol,
geeft uitkomst aan wie lijdt.

De Boodschap is voor elk die wil te horen,
bij ieder die zijn hart Hem schenkt,
gaat dit nieuws niet verloren.
Want Jezus bracht als Gods Gezant,
een nieuwe wet in ’t dorre land,
van liefde groot,
tot God en tot je naaste.

Zodat je als er strijd eens komt,
niet moedeloos staat, 
niet verstomd,
maar weet niet te gaan wreken,
het kwaad dat je wordt aangedaan,
al die gemene streken.

Want als je schuldloos bent zal Hij,
je maken van je lasten vrij,
Hij hoort je lijdend klagen.

Als je het kwaad vergeldt met kwaad,
bedenk dan waar je bent en staat,
als jij zo handelt en vol haat,
gaat strijden,
kies je een weg, 
die je juist moet vermijden.

Het onrecht jou ooit aangedaan,
zal Jezus straks voor ogen staan,
als aan het eind der tijden,
recht wordt gedaan,
aan wie onschuldig lijden.Begroeting
Bemoediging en troost
Ervaren
Themapagina
Christelijke feest- en gedenkdagen
Levenseinde
Contact