GELOOF HOOP EN LIEFDE
Goede Vrijdag
Lijdensweg en Pasen al bijna 800 jaar eerder voorzegd
Pasen
Hemelvaart en Pinksteren
Kerst
Tussen Pasen en Pinksteren


 

Tussen Pasen en Pinksteren.


Een tijd van twijfel en verdriet

maar Jezus doet dat al teniet.

Als Hij zich toont wie Hem bemint

Hij toespreekt als een ouder ’t kind.

Geenszins is er nu tijd voor rouw

want Ik ga spoedig tot Mijn Vader

nochtans Ik blijf u eeuwig trouw.

Ik heb gelegd,

Mijn liefde in uw hart en wezen.

Wees dan gesterkt,

u hoeft echt geen moment te vrezen.


De Trooster wordt na Mij gezonden

Hij heelt geheel uw hartewonden.

Ik laat u niet als wezen staan

De Heilige Geest zal met u gaan.

U wijzen welke weg te treden

zo worden vast,

uw wankele schreden.


Nog korte tijd zal ’k u verschijnen

en voor uw ogen dan verdwijnen

ten hemel,

naast mijns Vaders troon,

waar Ik behoor,

Ik ben Gods Zoon!


In grote glorie kom Ik weder

en daal Ik van de hemel neder.

Dan wordt de dood voorgoed verslagen

Geen ziekte en lijden meer verdragen,

Als ik mijn Koninkrijk hier sticht,

woont U voor eeuwig in Mijn Licht.

 
Begroeting
Bemoediging en troost
Ervaren
Themapagina
Christelijke feest- en gedenkdagen
Levenseinde
Contact