GELOOF HOOP EN LIEFDE
Geloven in wonderen
Gods Grootheid
Gods Belofte
Zoeken
Delen
Onschuldig lijden
Lijden
Eigen normen en waarden
Gebed om vergevingsgezindheid
Ubuntu

Het moge duidelijk zijn dat waar ik hierna "hij" schrijf ook "zij "wordt bedoeld.

Ubuntu

Ubuntu en botho zijn begrippen uit Zuid Afrika.Deze woorden kunnen moeilijk in een andere taal worden vertaald.
Het zegt u en mij niets, maar ubuntu is een woord uit de Nguni-talen.
In Sotho wordt het woord botho gebruik.
Ik had er nog niet eerder van gehoord totdat ik deze woorden en de
betekenis ervan las in het boekje “God heeft een droom” van aartsbisschop Tutu
Als iemand ubuntu of botho heeft betekent dat het volgende.
Dan is er sprake van besef en erkenning van afhankelijkheid van andere mensen.
Bovendien onderkent iemand met ubuntu of botho dat hij deel heeft aan een groter geheel.
De mensheid.
Iemand met ubuntu is gastvrij, vriendelijk, warmhartig en gul.
Hij beseft zijn eigen menselijkheid en kwetsbaarheid.
Het besef deel uit te maken van een groter geheel geeft zo iemand zelfverzekerdheid.
Iemand met ubuntu of botho wordt geraakt als anderen die deel uit maken van dat
groter geheel worden vernederd, onderdrukt of onrecht aan wordt gedaan.
Ik moest er toch even over na denken toen ik het las.
Iemand met ubuntu en botho beseft dus dat hij afhankelijk van anderen is.
Maar volgens aartsbisschop Tutu stelt deze mens zich helemaal niet afhankelijk of kwetsbaar op.
Hij neemt zelfs een zelfverzekerde houding aan en staat kaarsrecht in het leven.
Met een zekere uitstraling.
Hij is niet iemand die meent van anderen veel te moeten verwachten en ontvangen.
Hij is juist iemand die schenkt, uitdeelt en deel met anderen.
Geen vrager maar een gever!
Geen ontvanger maar een schenker.
De beschrijving van Tutu kan dan toch niet kloppen?
Want die past niet bij iemand die zich zo afhankelijk weet van anderen.
Maar dan wordt mij ineens duidelijk hoe zo iemand zou kunnen denken en zijn.
En waarom de levenshouding van zo iemand, man of vrouw, wel moet zijn zoals
aartsbisschop Tutu het oprecht heeft omschreven.
Ik denk dat de verklaring als volgt is.
Deze persoon denkt en leeft niet vanuit zichzelf en voor zichzelf.
Hij beseft dat zijn bestaan is verweven met dat van anderen.
Hij denkt niet “wat kan een ander voor mij betekenen? “
Maar hij vraagt zich juist af wat hij zelf voor een ander kan betekenen.
Hij weet dat anderen kwetsbaar zijn en van hem afhankelijk zijn.
Net zoals hij zelf kwetsbaar is en afhankelijk is van andere mensen.
Hij redeneert, handelt en leeft niet vanuit zijn eigen afhankelijkheid en kwetsbaarheid.
Als hij dat wel zou doen zou dat juist kunnen leiden tot onzekerheid, angst, egoïsme en terughoudendheid.
Hij redeneert, handelt en leeft met gebruikmaking van wat hij kan en heeft.
Hij heeft wat te bieden. Zijn gastvrijheid, liefde, warmte en begrip.
Vul maar in.. En daardoor staat hij sterk in het leven en bindt hij mensen
aan zich die hem terecht vertrouwen en respecteren.
Hij maakt lichamelijk en geestelijk deel uit van een groter geheel.
De mensen uit zijn nabije omgeving vormen daarvan een bewijs.
Wie zich bindt aan iemand met ubuntu heeft ook iets met zo iemand.
Deze mens spreekt hem aan.
De omgeving van ubuntu-mensen wordt door hun eigen gedrag en voorbeeld beïnvloed.
Je voelt ook meteen als iemand ubuntu in zich draagt.
Wat mensen met ubuntu uitdragen beperkt zich niet alleen tot andere mensen.
Hun levenshouding ziet ook op de schepping van God.
Zij hebben respect voor de natuur, het welzijn van alle levende wezens, flora en fauna.
In hun hart heerst liefde.
God heeft mensen die met ubuntu in het leven staan bijzonder lief.
Zij laten iets zien van Gods zachtmoedigheid en liefde.
Deze mensen maken een groot verschil.
Blijf in hun buurt en maak ze tot je vrienden.
Maak deel uit van hun omgeving.
Leef ook met een hart vol liefde zoals God het heeft bedoeld.
Wordt een man of vrouw met ubuntu,
zodat ook jij de wereld een beetje mooier maakt!
Zodat ook jij mensen aan je bindt en je ubuntu doorgeeft aan anderen.

 
Begroeting
Bemoediging en troost
Ervaren
Themapagina
Christelijke feest- en gedenkdagen
Levenseinde
Contact