GELOOF HOOP EN LIEFDE
Geloven in wonderen
Gods Grootheid
Gods Belofte
Zoeken
Delen
Onschuldig lijden
Eigen normen en waarden
Ubuntu
Gebed om vergevingsgezindheid
Lijden
Lijden.

Desmond Tutu heeft een boekje geschreven over “Hoopvolle gedachten in onze tijd”.
Het boekje heeft als titel “God heeft een droom”.
Het gaat over Zuid Afrika, de apartheid-politiek en de grote veranderingen die daar hebben plaatsgevonden.
Nelson Mandela was kwaad en strijdvaardig toen hij werd gevangengenomen.
Later werd hij president van Zuid Afrika.
Hij heeft 27 jaar gevangen gezeten.
Maar hij wordt hij de machtigste man van het land.
Hij is niet verbitterd door zijn lijden en de verloren jaren in de gevangenis.
Het heeft hem juist rijker en wijzer gemaakt.
Hij leerde zichzelf intens kennen en merkte dat hij beschikte over grote geestelijke veerkracht en spiritualiteit.
Spiritualiteit houdt eigenlijk in dat je je bewust bent van je geestelijke vermogens.
Dat je daarvan gebruik maakt in de wetenschap dat je deel uitmaakt van een groter geheel.
Wie dit inzicht zoekt en verkrijgt, leert wijsheid en is in staat lief te hebben en verzoeningsgezind te zijn.
Ook leert zo iemand het lijden dat hem ten deel valt beter te aanvaarden en te dragen.
Gelovige mensen zien in spiritualiteit de verbondenheid met anderen en bovenal met de Schepper van alles wat bestaat.
Mandela was door de veranderingen die het lijden bij hem teweeg bracht niet gericht op vergelding toen hij werd vrijgelaten.
Ook nam hij geen maatregelen om zijn vroegere vijanden te vernietigen.
In de plaats daarvan stelde hij een Waarheids- Verzoeningscommissie in.
De bedoeling daarvan was om de natie te behoeden voor de cycli van wraak en geweld.
Die commissie gaf plegers van politieke misdaden de mogelijkheid amnestie te vragen.
Zij kregen daarbij de gelegenheid de waarheid te vertellen over wat zij hadden gedaan en hoe zij tot die daden gekomen waren.
Veel mensen hebben zich gemeld bij deze commissie.
Aartsbisschop Tutu ziet in de veranderingen die hebben plaatsgevonden in Zuid Afrika de hand van God.
Hij noemt het proces van verandering “transfiguratie”.
Daarmee bedoelt hij in feite dat kwaad en onrecht wordt omgezet in goed en recht.
Dit proces vindt doorlopend plaats in de wereld.
Het past in het plan van God.
Maar ook op kleinere schaal vindt het plaats.
Bij mensen persoonlijk.
God kan zijn plan met de wereld niet alleen uitvoeren stelt Desmond Tutu.
Hij heeft mensen nodig.
Hij heeft jou nodig om dat plan van verandering waar te maken.
Wil jij Gods partner zijn?
Ik geloof ook in dat grote plan van God.
Nelson Mandela heeft in dat plan van God zeker een rol gespeeld voor Zuid Afrika.
Met zijn levenshouding die is ontleend aan de inzichten die hij kreeg toen hij gevangen zat, oogst hij veel waardering en respect.
Nelson Mandela zag niet terug op zijn lijden in verbittering, maar hij legt het uit als een periode in zijn leven die hem heeft verrijkt.
Hij ziet het lijden niet als een periode van zinloosheid, betekenisloze en verloren jaren.
Hij stelt lijden in het licht van verrijking en verandering ten goede, transfiguratie.
En het is waar dat uit lijden vaak wijsheid en transfiguratie voortkomt.
Door zelf te lijden kun je je verplaatsen in de moeiten en zorgen van anderen.
In lijden oefen je geduldig te zijn door aanvaarding.
In zulke perioden zijn mensen vaak het meest creatief doordat ze meer spiritueel gericht zijn.
Dan wordt de mooiste muziek gecomponeerd, worden de prachtigste gedichten en teksten geschreven en de indrukwekkendste afbeeldingen en schilderijen gemaakt.
Lijden hoort bij mens zijn en bij de mensheid in deze wereld.
Het kan je verbitteren of verrijken.Begroeting
Bemoediging en troost
Ervaren
Themapagina
Christelijke feest- en gedenkdagen
Levenseinde
Contact