GELOOF HOOP EN LIEFDE
Geloof Hoop Liefde
De eenheid der gelovigen
Samen op de goede weg

Samen op de goede weg. 

Samen op de goede weg,
de weg die leidt tot zegen,
struikelblokken opgeruimd,
géén tijd van overwegen,
maar kiezen voor die éne Heer,
alleen Hij is de Waarheid,
samen op de goede weg,
voor nu en alle tijd.
Verschillen die zijn opgebouwd,
in tijden van ’t verleden,
problemen die zijn vastgeroest,
wij mogen niet ontleden,
maar denken aan de jeugd van nu,
zij zijn gemeente later.
Als beekjes vormend één geheel,
tot helder stromend water,
in een rivier van Liefde één,
heel helder klaar en rein.
Samen op de goede weg,
en één in Jezus zijn.

Begroeting
Bemoediging en troost
Ervaren
Themapagina
Christelijke feest- en gedenkdagen
Levenseinde
Contact