GELOOF HOOP EN LIEFDE
Ontmoeting
Ouderdom
Ouders
Gods heiligheid


Gods heiligheid.


Oh, God en Vader van mijn Heer,
wie kan bevatten uwe Grootheid,
wie kan U geven, Heer,
de eer,
aan U zo toch zijn toegewijd,
dat U wordt rechtgedaan,
Uw kracht,
dat wordt verstaan,
Uw Wezen
en Uw macht.

Wie kan in Uw nabijheid staan,
mijn God,
Uw Licht en Heiligheid aanschouwen,
een ieder zou tot as vergaan.

Wie zijn het die dan iets ontwaren,
God van Uw Grootheid,
Kracht en Licht,
slechts hen die U ’t wil openbaren,
wiens harten door U zijn verlicht.

Alleen door Jezus,
mag mijn geest, 
mijn wezen,
bij U vertoeven,
en U eren,
er is geen andere Weg dan dezen,
Uw Heiligheid zou ons verteren.

Want God, Uw Zoon,
Hij heeft bereid,
God in Uw Huis,
een plaats, 
een woning,
dan mag ik vol ontzag en liefde,
wonen bij U Heer,
als een koning.Begroeting
Bemoediging en troost
Ervaren
Themapagina
Christelijke feest- en gedenkdagen
Levenseinde
Contact