GELOOF HOOP EN LIEFDE
Steeds dichtbij
De vreugde die de Heer je geeft
De Liefde van de Heer

De Liefde van de Heer


O, Heer er zijn van die momenten 
in mijn leven,
dan ben ik even, 
boven mijzelf verheven,
doordrongen van ’t besef,
van Uw Liefde in overvloed,
die voel ik in mijn hart dan, 
en in mijn hoofd en leden,
mijn Heer dan voel ik mij,
met U verbonden,
het is goed.

Dan voel ik mij gelukkig 
en volmaakt tevreden,
ervaar ik niet de pijn van vroeger, 
alleen Uw bijzijn in het heden.

Dan ben ik nergens bang voor,
dan kan ik alles aan,
dan durf ik zelfs, 
op grote hoogte gaan.
Want niets en niemand,
houdt Mijn Heer, 
mij dan nog in de ban,
als ik ervaar uw overvloed van Liefde, 
niets is er dat die Bron,
dan tegenhouden kan.
Niets kan mij scheiden,
van Uw Grote Liefde, 
want als U kiest voor mij, 
dan ben ik vast en zeker,
zelfs in mijn laatste strijd,
staat U steeds aan mijn zij.Begroeting
Bemoediging en troost
Ervaren
Themapagina
Christelijke feest- en gedenkdagen
Levenseinde
Contact