GELOOF HOOP EN LIEFDE
Ik ben bij je
Zo moe
Gods merel
Bergen en dalen
Troost
Behaaglijk vuur
Een zaadje in je hart
Tijd
Houd mij vast
Zorgen

Zorgen.

Zie naar de velden, voor u,
de groene weiden,
het ruige weiland,
groen gras,
sinds alle tijden,
vermengd met geel,
van ’d ontelbare boterbloemen,
’t geluid van bijen
en andere insecten die daar zoemen.

Zie naar de lucht,
staalblauw,
contrast met witte wolken,
geen schilder kan de vrijheid zo vertolken,
en naar de randen aan de velden,
van bomen die daar sieren,
hoor ook de wind die ruist
en ritselt in de populieren.

Zie naar het beekje,
dat rimpelt door de wind,
die onverklaarbaar haar eigen weg steeds vindt,
de lelies in het water,
torretjes,
visjes en libellen,
de gele lis,
wat riet en watervlooitjes,
niet te tellen.

En dan de vogels,
de spreeuwen en de kraaien,
de merels,
mussen en de Vlaamse gaaien,
en ook de vlinders die fladderen over ’t veld,
terwijl de karekiet,
haar eigen lied vertelt.

De weiden die vol zijn van dieren in hun jeugd,
de lammetjes en kalfjes verkondigen veel vreugd,
genietend heerlijk blij van de natuur rondom,
hebben geen zorgen en ook geen eigendom.

Wij kunnen ook de aarde gaan betreden,
gekeerd zijn in onszelf,
maar zwaar worden de schreden,
als je Gods goedheid en heil nog niet ervaart,
in zijn natuur,
waar in verwondering je hart bedaart.


Zie naar de vogels op het veld,
de bloemen in de weiden,
zij werken niet voor later
en met gehaaste tijden,
geen eigendom,
geen voedselvoorraad
en geen zorgen,
zij leven slechts in ’t heden
en denken niet aan morgen.

Je Heer verzekert je,
dat Hij je liefheeft als zijn kind,
en je geleidt als je de weg niet vindt,
als ’t leven drukt en lijkt niet meer te dragen,
zoekt dat zijn raad en staak je zielig klagen,
“ waarom toch mij “ en eigen medelijden,
zo denken zal je van je last toch niet bevrijden.

Als Hij de aard zo wonderlijk heeft geweven,
dat het krioelt,
zoemt,
gonst hier van het leven,
al door Zijn Liefde,
zijn scheppende gedachten,
mag je hierna dan,
iets minder moois verwachten ?

Met blij vooruitzicht
en perspectief hier reeds op aarde,
zijn al die zorgen toch niet echt van grote waarde,
welnu,
werp af dat grauwe zorgenkleed,
zoals al menigeen voor jou succesvol deed.

Keer dan je geest niet steeds
in zorgen weer naar binnen,
zie buiten om je heen
en ga opnieuw,
vandaag verblijd beginnen,
niet denkend aan de lasten al voor morgen,
vertrouw op God,
Hij zal wel voor je zorgen.

Begroeting
Bemoediging en troost
Ervaren
Themapagina
Christelijke feest- en gedenkdagen
Levenseinde
Contact