GELOOF HOOP EN LIEFDE
Goede Vrijdag
Lijdensweg en Pasen al bijna 800 jaar eerder voorzegd
Pasen
Tussen Pasen en Pinksteren
Hemelvaart en Pinksteren
Kerst
Kerstbede.

Als de Zoon des Mensen komt, zal Hij dan geloof vinden op aarde?
Geliefde Heer Jezus, in uw tijd op aarde legt U ons deze vraag voor.
En deelt U uw zorg met hen die U omringen.

Het is nu kersttijd.
U spreekt van uw wederkomst en wij plaatsen Uw woorden in de kersttijd.
Wij gedenken in deze kersttijd Uw komst op aarde.
Wij verwachten dat U wederkomt. Om Uw Rijk hier te vestigen voor eeuwig.
Heer dat uw bezorgdheid over het geloof op deze aarde niet tot waarheid wordt.
Dat bidden wij U.

In deze kersttijd.
Heer zie ons die geloven en zie uw kerken in deze dagen.
Zoveel mensen die getuigen van U en geloven in U en dat U gekomen bent tot verlossing van zonde en verzoening met God, Uw en Onze Vader.
Dat U daar geloof vindt op aarde.

O Heer, als het dan niet de kerken zijn waar U mensen vindt die geloven.
Heer zoek ons dan in de straten of op de pleinen.
Soms met muziek in groepjes zingende tot Uw eer in de kerstnacht.
Zoveel mensen in de straten en op de pleinen.
Dat U daar geloof vindt op aarde.

Als het dan niet de kerken zijn, of de straten of de pleinen.
Zie dan Heer zoek en vindt ons. 
Zoveel mensen die geloven in hun huiskamers, alleen of met anderen. 
Dat U daar geloof vindt op aarde.

Vindt u ons niet in de kerken, in de straten of op de pleinen of in onze huiskamers?
Heer Jezus zoek en vindt ons dan die geloven.
In onze harten bezield door Uw Heilige Geest.
Misschien is het maar een klein waakvlammetje dat daar nog brandt. 

Raak ons dan aan!
Want U bent de Bron van Geloof en Hoop en Liefde.
Dat U daar geloof vindt.
In onze harten.
In mijn hart.

Amen.Vergeet de Vader niet.

Vergeet de Vader niet,
al klinkt het engelenlied,
zijn Zoon moest van Hem scheiden,
om ons heil te bereiden.

Vergeet de Vader niet,
Zijn Liefde is zo groot,
dat Hij zijn Kind wou zenden,
al in een wisse dood.

Vergeet de Vader niet,
toen Hij zijn Zoon ons bracht,
toen Hij hem achter liet,
in d’ijzig koude nacht.

Vergeet de Vader niet,
wees dankbaar voor Zijn Liefde,
de pijn en het verdriet,
dat ’s Vaders hart doorkliefde.

Zo groot is nu Gods trouw,
Hij heeft beloofd en doet,
al brengt het Hem zelf rouw,
de mensen steeds weer goed.

Vergeet de Vader niet,
en geef aan Hem de eer,
want Hij heeft U gezonden,
uw Heiland en Uw Heer.De nacht in het veld

De nacht is zwart,
alleen het licht der sterren,
verlicht de kille velden,
en ook de maan schijnt zacht,
de schapen in hun warme vacht,
hebben niets meer te melden.

De herder speelt de fluit,
klaar helder en ook luid,
doorklieft hij zo de stilte,
een melodie van harmonie,
klink door de koude kilte.

Zijn maten willen slapen,
de dag was lang en zwaar,
het veld is koud en kil,
en niet zonder gevaar.

In slechts een ogenblik,
verdwijnt zomaar de nacht,
en is het rondom licht,
volslagen onverwacht,
is heel de lucht gaan stralen,
en komt van wie weet waar,
een engel nederdalen.

Met angst en schrik begeven,
staan al die herders daar,
hun lichamen die beven,
de engel spreekt hun aan,
herders blijf hier niet staan,
want heden is uw Heer,
in Bethlehem geboren,
en u bent allen hier
door God thans uitverkoren.

Ga dan en breng Hem eer,
zoek Hem zodat u vindt,
uw Heiland en uw Heer,
uw Koning in een stal,
een pasgeboren Kind.

De lucht is vol van licht,
en engelenstemmen dragen,
ver in de kille nacht,
van eer zij God en
in de mensen welbehagen.Begroeting
Bemoediging en troost
Ervaren
Themapagina
Christelijke feest- en gedenkdagen
Levenseinde
Contact