GELOOF HOOP EN LIEFDE
Goede Vrijdag
Lijdensweg en Pasen al bijna 800 jaar eerder voorzegd
Pasen
Tussen Pasen en Pinksteren
Kerst
Hemelvaart en Pinksteren
Gebed rond Hemelvaartsdag en Pinksteren.


Mijn Heer,
Hemelse Vader,
in deze dagen wil ik U danken,
danken voor dat U aan ons heeft gedacht en Uw Zoon in de wereld heeft gezonden.
Danken, mijn Hemelse Vader,
dat U niet heeft gedacht ”
ze hebben het over zichzelf heen geroepen door hun dwalingen,
dat zij voor Mij niet meer kunnen bestaan”.
U laat ons niet in de steek.

O, Heer Jezus,
U wil ik danken,
dat U voor mij en alle mensen pijn hebt geleden,
dat U bent gestorven en opgestaan voor ons om de weg tot Uw Vader weer vrij te maken.
Danken, Heer Jezus,
dat U niet heeft gezegd “Ik keer mij af van die mensen, die Mijn Vader hebben bedroefd en Hem de rug hebben toegekeerd ”.
Danken, dat U ons niet hebt achtergelaten als wezen,
maar ons De Trooster heeft gezonden,
de Heilige Geest die ons leert begrijpen,
herinneren wat U ons heeft gezegd en geleerd,
ons helpt geloven en ons helpt om U te volgen.

Heer Jezus,
ik ben blij dat ik mag gedenken en weten dat U weer plaats hebt genomen bij Uw Vader
en dat het feest moet zijn geweest in Het Hemelse Koninkrijk op de dag van Hemelvaart.
Mijn hart is vol vreugde omdat ik mag weten,
dat U de Heilige Geest geeft aan hen die U oprecht vragen om Uw Leiding in hun leven.

Uw Liefde is zo groot,
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Geloofd zij U Drie-enige God.

Amen.

Begroeting
Bemoediging en troost
Ervaren
Themapagina
Christelijke feest- en gedenkdagen
Levenseinde
Contact