GELOOF HOOP EN LIEFDE
Lijdensweg en Pasen al bijna 800 jaar eerder voorzegd
Pasen
Tussen Pasen en Pinksteren
Hemelvaart en Pinksteren
Kerst
Goede Vrijdag


Goede Vrijdag.


De lijdenstijd,
de tijd dat wij gedenken,
Uw offer Lieve Heer,
de tijd die drukt onze gedachten,
in droefheid en ootmoediging,
ons hart terneer.

Uw lijden was zo groot,
en in Uw onbeschrijfelijke Liefde,
toen U voor ons Uw bloed vergoot,
en wist Uw Vader moest verdragen,
het menselijk kwaad,
dat heerste in die dagen.

Het diepste, zwartste leed
dat U moest ondergaan,
zodat wij dan gereinigd,
door Uw offer,
Uw Koninkrijk straks binnengaan,
dat is wat wie bij U behoort elk jaar bedrukt belijdt,
op Goede Vrijdag,
aan ‘t eind der lijdenstijd.Begroeting
Bemoediging en troost
Ervaren
Themapagina
Christelijke feest- en gedenkdagen
Levenseinde
Contact